Begynnernivå

Kurset passer for utenlandsk helsepersonell som ønsker å lære mest mulig helserelatert vokabular parallelt med vanlig norsk på begynnernivå. På dette kurset fokuserer vi på å utvikle kommunikative ferdigheter i helse- og medisinske emner fra dag én. 

Kurset er intensivt og holdes tre ganger i uken. Nivået er delt i to kurs: Begynner1 og Begynner2. Vi øver på uttale, bruker helsefaglige uttrykk i dialoger og rollespill parallelt med å lære grammatikk og det du trenger i hverdagen. Kursdeltakerne må levere en del hjemmearbeid. Begynner2 avsluttes med en muntlig og skriftlig prøve som kvalifiserer for å fortsette på mellomnivåkursene.

Vi bruker læreboken På vei, 3. utgave, og du trenger både tekst- og arbeidsbok. Læreboken er ikke inkludert i kursprisen. Boken kan kjøpes i større bokhandler. I tillegg benyttes det tilleggsmateriell med vokabular og uttrykk som brukes i helsefaglige miljøer.

Begge kursene forutsetter gode engelskkunnskaper. Begynner1 krever ingen forkunnskaper i norsk. På kurset blir kapittel 1-8 i På vei gjennomgått. På Begynner2 jobber vi med kapittel 9-16 i På vei

BEGINNER2 På vei, kapittel 9-16
Kursperiode15. april - 15. mai (ikke kurs 1. og 10. mai)
Tidspunktmandager, onsdager og fredager, 9.00 - 12.00
Antall timer4 uker * 9 timer per uke = 36 timer
Pris4860,-