Høyere nivå

Nivået er delt i to kurs: Høyere1 og Høyere2. Kurset passer for utenlandsk helsepersonell med bestått prøve fra MedNorwegian Mellom2 eller tilsvarende.

På kurset gjennomgår vi muntlige og skriftlige rapporter fra morgenmøter, samtaler med pasienter og lover som gjelder det norske helsevesenet. Vi leser aktuelle avisartikler og fagtekster. I tillegg arbeider kursdeltakerne med grammatikk på høyt nivå og fokuserer på ord og uttrykk som brukes i helsevesenet. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og innlevering av hjemmearbeid hver uke. Etter fullført MedNorwegian Høyere2 kan kursdeltakerne fortsette på Bergenstestkurs.

Vi bruker læreboken Helsenorsk (tekst- og arbeidsbok) av Else Ryen og Lasse Morten Johannesen. Boken kan kjøpes i større bokhandler. I tillegg benyttes det tilleggsmateriell med vokabular og uttrykk som brukes i helsefaglige sammenheng.

På Høyere1 gjennomgår vi kapittel 1-5 i Helsenorsk. På Høyere2 arbeider vi med kapittel 6-10.

HØYERE1
Helsenorsk, kapittel 1-5
Kursperiode18. november - 18. desember
Tidspunktmandager og onsdager, 17.00 - 20.00
Antall timer5 uker * 6 timer per uke = 30 timer
Pris4500,-
Meld deg på!

HØYERE2
Helsenorsk, kapittel 6-10
Kursperiode27. januar - 26. februar 2014
Tidspunktmandager og onsdager, 17.00 - 20.00
Antall timer5 uker * 6 timer per uke = 30 timer
Pris4500,-
Meld deg på!