Mellomnivå

Nivået er delt i to kurs: Mellom1 og Mellom2. Mellom1 passer for utenlandsk helsepersonell med norskkunnskaper fra MedNorwegian Begynner2 eller tilsvarende. Vi øver på samtaler med pasienter, snakker om smerte og symptomer, akuttbehandling, eldreomsorg, ernæring og kroniske plager.
I tillegg til å lære mer grammatikk arbeider vi med tekster om norsk samfunnsliv. Tekstene handler om temaer som er relevante for utenlandsk helsepersonell. Vi bruker rollespill og lyttetekster, og kursdeltakerne leverer oppgaver hver uke. MedNorwegian Mellom2 avsluttes med en muntlig og skriftlig prøve som kvalifiserer for å fortsette på MedNorwegian Høyere1.

Vi bruker læreboken Grunnbok i helsenorsk (tekst-og arbeidsbok) av Else Ryen og Lasse Morten Johannesen. Boken kan kjøpes i større bokhandler. I tillegg benyttes det tilleggsmateriell med vokabular og uttrykk som brukes i helsefaglige miljøer.

Begge kursene forutsetter gode engelskkunnskaper. På Mellom1 gjennomgår vi kapittel 1-6 i Grunnbok i helsenorsk. På Mellom2 arbeider vi med kapittel 7-12. 

MELLOM1
Grunnbok i helsenorsk, kapittel 1-6
Kursperiode26. august - 25. september
Tidspunktmandager og onsdager, 17.00 - 20.00
Antall timer5 uker * 6 timer per uke = 30 timer
Pris4500,-
Meld deg på!

MELLOM2
Grunnbok i helsenorsk, kapittel 7-12
Kursperiode7. oktober - 6. november
Tidspunktmandager og onsdager, 17.00 - 20.00
Antall timer5 uker * 6 timer per uke = 30 timer
Pris4500,-
Meld deg på!