Regler og vilkår

Påmeldingen til kurs ved Norsktimen er bindende for hele kurset fra det tidspunktet du har fått bekreftelse på kursplass.

Minimum antall deltakere for å starte kurs er fem påmeldte.

Betaling skjer i løpet av første kursuke. Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr på kr. 62.

All avmelding må skje skriftlig ved å sende e-post til post@norsktimen.no. Avmelding innen 14 dager før kursstart skjer gebyrfritt. Ved senere avmelding, 2-13 dager før undervisningen begynner, blir det beregnet et avmeldingsgebyr tilsvarende 25 % av kursprisen. Ved avmelding etter kursstart skal kurspris for hele kurset betales, med unntak for avmelding som skjer på grunn av alvorlig og uforutsigbar begivenhet som gjør det vanskelig å fullføre kurset. I slike tilfeller må du påregne å betale frem til vi mottar skriftlig, dokumentert avmelding.

En vanlig undervisningsøkt er 180 minutter, inkludert en 15 minutters pause.